CA Istria s.r.o.

Nový Malín 71, 788 03, Nový Malín